DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

SITE ÎN LUCRU

SERVICII FUNERARE

Autorizația sanitară de funcționare în baza referatului de evaluare pentru SERVICII FUNERARE
Cererea tip conform Anexei 1 la OMS nr. 1532/2007;
Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR).

Avizul direcţiei de sănătate publică în vederea îmbălsămării:
Cererea tip conform Anexei nr 2 la OMS nr. 1532/2007;
Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) 

Declaraţia pe propria răspundere a tanatopractorului cu privire la metodă şi substanţele folosite
 Cererea tip conform Anexă 3 la OMS nr. 1532/2017.

Cererea familiei pentru realizarea îmbălsămării:
 – Cererea tip conform Anexă 4 la OMS nr. 1532/2017

Cererea pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru activităţi de înmormântare/înhumare (cimitire)
– Cererea tip conform Anexă 5 la OMS nr. 1532/2017.
Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) 

Potrivit prevederilor art 24 din HGR nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare:

Autorizarea sanitară a cimitirelor se va face în baza autorizaţiei de construire, în următoarele cazuri:
a) înfiinţarea unui cimitir;
b) extinderea cimitirului existent;
c) strămutarea cimitirului.

Autorizaţia sanitară se eliberează de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 4 din HGR nr 741/2016, şi este valabilă atât timp cât nu intervin modificări de tipul celor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c). Documentele necesare obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare sunt prevăzute în anexa nr. 4 din HGR nr 741/2016.

Cererea pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru activităţi de incinerare a persoanelor decedate (crematorii umane):
 – Cererea tip conform Anexă nr. 6 la OMS nr. 1532/2017

HOTĂRÂRE nr. 741 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare
HOTĂRÂRE nr. 741 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare ORDIN nr. 1.532 din 29 decembrie 2017 privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare
ORDIN nr. 1.533 din 29 decembrie 2017 privind aprobarea metodologiei de încadrare a riscului infecțios pentru persoanele decedate cu boli infecțioase

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BRĂILA

str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 2 bis Brăila, 810073

Luni – Joi: 8.30 – 17.00
Vineri: 8.30 – 14.30

© 2024 Direcția de Sănătate Publică Brăila.