DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

SITE ÎN LUCRU

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Direcția de Sănătate Publică a Județului Brăila, în calitate de operator de date cu caracter personal își asumă angajamentul de a proteja și respecta confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Prezenta Politică de confidențialitate are la bază prevederile Regulamentului al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, respectând principiile ce guvernează protecția datelor cu caracter personal.

În completarea Politicii de confidențialitate vă rugăm să citiți și ”Politica despre cookie-uri”, pentru a afla modalitatea în care www.dspbr.ro folosește cookie-urile și Secțiunea ”Termeni și Condiții” privind procesul și alte informații relevante privind procesul de vânzare, Politică de returnare, etc.

Direcția de Sănătate Publică a Județului Brăila cu sediul în mun Brăila, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 2 bis, județ Brăila, CIF 11472262, adresa email: dspj.braila@dspbr.ro, vă transmitem această Politică de Confidențialitate pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

 

 1. Cui se aplică această Notă de Informare?

Prezenta Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

– Persoanelor fizice care se adresează DSP Brăila, cadrelor medicale si tuturor beneficiarilor de servicii  ai DSP Brăila („Beneficiari ai serviciilor”);

– Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru www.dspbr.ro („Utilizatori”).

 

 1.  Colectarea datelor despre dumneavoastră

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

      – Din informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-ul nostru

      – Din informațiile pe care ni le furnizați prin completarea documentelor pe care le depuneți la DSP Brăila;

     –  Prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, prenumele, CNP, serie și număr carte de identitate, dată naștere, sex, adresa de domiciliu, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și alte informații, după caz.

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu site-ul www.dspbr.ro sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al DSP Brăila, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice, caz în care vom șterge aceste date de pe site-ul www.dspbr.ro numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

 1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și  temeiul juridic al prelucrării

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • atunci când trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră;
 • în cazuri privitoare la aspecte privind sănătatea publică
 • atunci când trebuie să respectăm o obligație legală;
 • atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (i.e. pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelei informatice), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;
 • în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale
 • ȋn scop statistic.

          Atunci când solicităm date cu caracter personal pentru a respectă obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie.               Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm solicitările sau să respectăm obligațiile legale ce ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

         Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

  FOLOSIM INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ASTFEL:

Beneficiari ai serviciilor:

În scopul furnizării serviciilor, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare.

Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre servicii care considerăm că vă interesează, pentru a măsura sau a înțelege conținutul preferat legat de serviciile noastre; și pentru a face sugestii și recomandări dumneavoastră și altor Utilizatori ai site-ului nostru despre servicii care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră sau pe aceștia.

Parteneri:

În scopul furnizării de servicii în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, date de contact, date bancare și codul de identificare fiscală, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Această prelucrare se bazează pe:

– executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de partener, sunteți parte;

– obligații legale care ne sunt impuse;

– interesul nostru legitim.

 1.  Transmiterea datelor cu caracter personal

DSP Brăila nu va transmite către terțe părți informațiile dvs. cu caracter personal.

În cadrul DSP Brăila doar un număr limitat de membri ai personalului, cu atribuții în soluționarea cererilor beneficiarilor serviciilor, au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”).

Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Membrii personalului au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor comunicate de DSP Brăila, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal, măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, astfel:

– Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic DSP Brăila pentru suport IT și de securitate, către consultanți externi (i.e. avocați), în scopuri specifice, atunci când este necesar.
            DSP Brăila efecutează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor specificate de DSP Brăila.

 

 1. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezența Politică sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezervă oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal și de a împiedica accesul neautorizat la acestea. Am intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.

După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

 1. Fișierele de tip cookies

Site-ul www.dspbr.ro utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă oferi o experiență mai bună atunci când navigați pe site-ul nostru. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe site sau prin setările din browserul dumneavoastră. Puteți găsi mai multe informații despre fișierele de tip cookie la adresa Politică privind utilizarea fișierelor cookie.

 1. Contact

Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către site-ul www.dspbr.ro sau dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail dspj.braila@dspbr.ro.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială atunci când ne contactați.

Ultima actualizare: Martie 2024.

Notă: Putem actualiza periodic această Politică prin postarea noii variante pe site-ul www.dspbr.ro.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BRĂILA

str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 2 bis Brăila, 810073

Luni – Joi: 8.30 – 17.00
Vineri: 8.30 – 14.30

© 2024 Direcția de Sănătate Publică Brăila.