DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

SITE ÎN LUCRU

Declarații de avere și interese pentru anul 2020

Pentru respectarea prevederilor Legii nr. 544 / 2001 privind Liberul Acces la Informatiile de Interes Public, ale Legii nr. 115 / 1996 privind Declararea si Controlul Averii Demnitarilor, Magistratilor, Functionarilor Publici si a Unor Persoane cu Functii de Conducere, modificata de Legea nr. 161 / 2003privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor si functiilor publice, precum si in baza adresei Ministerului Sanatatii 24705 / 17.05.2004, se impune publicarea declaratiilor de avere ale angajatilor Directiei.

Prezentam in continuare declaratiile de avere in original (scanate), completate si semnate de titular:

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BRĂILA

str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 2 bis Brăila, 810073

Luni – Joi: 8.30 – 17.00
Vineri: 8.30 – 14.30

© 2024 Direcția de Sănătate Publică Brăila.