DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

SITE ÎN LUCRU

Proceduri de reglementare sanitară

1. Notificare de asistență de specialitate în sănătate publică (AVIZ SĂNĂTATEA POPULATIEI)- pentru proiecte de construire, amenajare, modificare a unităților care desfășoară o activitate cu risc pentru sănătatea populației:

Taxa se poate achitată în numerar la casieria instituției sau prin ORDIN DE PLATĂ în contul D.S.P. BRĂILA, deschis la Trezoreria Mun. Brăila, având codul IBAN: R083TREZ15120E365000XXXXX , C.F. 11472262.

2. Notificare privind certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică (pentru obiective aflate în funcțiune, care desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a pupulatiei) :

Atenție!!! - Potrivit prevederilor Art. 17 alin.(1^1) din OMS nr. 1030/2009 cu modificările și completările ulterioare:

(1^1) Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este obligatorie pentru:
a) activităţile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie;
b) activităţile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare - începând cu 1 ianuarie 2021.

Taxa se poate achitată în numerar la casieria instituției sau prin ORDIN DE PLATĂ în contul D.S.P. BRĂILA, deschis la Trezoreria Mun. Brăila, având codul IBAN: R083TREZ15120E365000XXXXX , C.F. 11472262.

3. Autorizația sanitară de funcționare în baza referatului de evaluare:

Atenție!!! - Potrivit prevederilor Art. 17 alin.(1^1) din OMS nr. 1030/2009 cu modificările și completările ulterioare:

Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea următoarelor activităţi, indiferent de formă de organizare a solicitantului:
a) tratarea şi distribuţia apei potabile;
b) producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;
c) fabricarea gheţii pentru consum uman din apă potabilă;
d) amenajarea zonelor naturale de îmbăiere;
e) activităţi de asistenţă medicală spitalicească;
f) activităţi de asistenţă medicală generală;
g) activităţi de asistenţă medicală specializată;
h) activităţi de asistenţă stomatologică;
i) activităţi ale centrelor de îngrijire medicală;
j) activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale;
k) activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;
l) alte activităţi referitoare la sănătatea umană, conform reglementărilor legale în vigoare;
m) activităţi de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală.

Se mai supun autorizării sanitare în baza referatului de evaluare conform prevederilor OMS nr. 1030/2009 cu modificări:

- serviciile publice conexe actului medical, exercitate în mod independent, în cabinete de liberă practică, de către persoane autorizate să profeseze: tehnică dentară, fizioterapia, psihologia, logopedia, sociologia, optică–optometria, protezarea–ortezarea, protezarea auditivă, audiologia, terapia vocală, nutriţia şi dietetică”.

Condițiile de autorizare sanitară şi de dotare minimă obligatorie a cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical sunt prevăzute în Anexă 2 la OMS nr. 1992/2023 cu modificări.

Taxa se achită numai în contul BUGETULUI DE STAT, având codul iban:
RO46TREZ15120160103XXXXX, C.F. 8609468

4. Viza anuală:

!!ATENȚIE - Lista activităților care necesită viza anuală a autorizației sanitare sunt:

 a) tratarea şi distribuţia apei potabile;
b) producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;
c) fabricarea gheţii pentru consum uman din apă potabilă
d) amenajarea zonelor naturale de îmbăiere;
e) activităţi de asistenţă medicală spitalicească.

Taxa se achită numai în contul BUGETULUI DE STAT, având codul iban:
RO46TREZ15120160103XXXXX, C.F. 8609468

5. Autorizația sanitară de funcționare în baza declarației pe propria răspundere :

!! NU SE PERCEPE TAXĂ

Pentru eliberarea în regim de urgenţă a autorizaţiei sanitare în baza referatului de evaluare, pentru asistenţa de specialitate în sănătate publică, pentru certificarea conformităţii şi a vizei anuale se percepe solicitantului un tarif suplimentar, in suma de 150 de lei.

Taxa de uregență se poate achita la casieria insituției sau prin ordin de plata în contul D.S.P. BRĂILA, deschis la Trezoreria Mun. Brăila, având codul IBAN:
R083TREZ15120E365000XXXXX , C.F. 11472262.

I. Obiective cu finanțare F.E.A.D.R.: (pentru obținerea avizelor de construire, amenajare, etc. – obiective cu finanțare F.E.A.D.R. – sunt cele prevăzute de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1030/2009. În cerere trebuie să menționeze Numărul și Denumirea Măsurii programului F.E.A.D.R.)
II. Saloane de înfrumusețare (cod CAEN 9602) în conformitate cu noile reglementări ale Ord. MS nr. 15/2020 pentru modificarea și completarea Ord. MS nr. 1030/2009, activitățile de Coafură și alte activități de înfrumusețare, Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică este obligatorie.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BRĂILA

str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 2 bis Brăila, 810073

Luni – Joi: 8.30 – 17.00
Vineri: 8.30 – 14.30

© 2024 Direcția de Sănătate Publică Brăila.