DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

SITE ÎN LUCRU

Termeni și condiții de utilizare a site-ului dspbr.ro

Acceptarea condițiilor

www.dspbr.ro este site-ul oficial al Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila (denumit în continuare „DSP”) pentru asigurarea unei mai mari transparențe și o mai bună înțelegere a activităților Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila.

         Utilizarea site-ului www.dspbr.ro (denumit în continuare „site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos.

         Termenii și condițiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”.

         Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

         Accesând și navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descriși în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Descrierea serviciilor

Prin intermediul secțiunilor sale, site-ul www.dspbr.ro oferă Utilizatorilor informații, acte normative, decizii, hotărâri, reglementări și știri referitoare la autoritatea publică.

Ce este un serviciu electronic?

În cadrul site-ului www.dspbr.ro, un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăți procesul de comunicare dintre cetățeni și DSP Brăila.

Există două tipuri de servicii electronice oferite de www.dspbr.ro:

  • servicii de informare, care asigură cetățenilor, presei sau altor factori interesați acces ușor și eficient la informații, facilitând consultarea documentelor emise de către Guvernul României;
  • servicii de comunicare interactivă („Contact și asistență”), care permit un mai bun contact cu cetățenii, cu societatea civilă și cu alți factori interesați, folosind mecanisme de tip feedback, cu scopul de a îmbunătăți serviciile și activitățile DSP Brăila.

Neangajarea răspunderii

            Direcția de Sănătate Publică a Județului Brăila întreține acest site pentru a înlesni accesul public la informații privind activitățile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informații să fie corecte și oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

Informația oferită:

  • este exclusiv de natură generală;
  • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
  • poate conține legături web spre alte site-uri asupra conținutului cărora DSP Brăila nu deține nici un control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate.

        Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele și actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.

        Administratorul nu își asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

       De asemenea, nu își asumă nici o răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.

       Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

      Noțiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge și asupra obligației DSP Brăila de a respecta legislația în vigoare și nu poate exclude obligațiile impuse de lege.

 

Reguli generale

Administratorul site-ului:

  • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
  • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiții a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcționare, sau imposibilități de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
  • pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condițiile și termenii de utilizare.

      Este posibil ca site-ul web sau informațiile afișate să conțină link-uri către alte site-uri sau/și formulare sau servicii gestionate de terțe persoane.

      Prezenta Politica de Confidențialitate nu include practicile și politicile acestor terțe persoane relaționate cu serviciile sau site-urile respective. DSP Brăila nu controlează site-urile respective și/sau formularele terțelor persoane. Utilizatorul va trebui să consulte și să verifice politica de confidențialitate a acelor site-uri/servicii, înainte de a le accesa sau utiliza.

      În general, datele solicitate prin intermediul formularelor disponibile pe site sunt obligatorii și necesare pentru ca utilizatorul să poată accesa și/sau utiliza serviciile la care se referă formularul în cauză ca de exemplu, pentru soluționarea cererilor, petițiilor, sugestiilor și a reclamațiilor, inclusiv prin intermediul unor terțe persoane juridice. Formularul poate indica, după caz, doar unele date ca fiind opționale.

        În cazul în care nu sunt furnizate toate datele considerate ca obligatorii și necesare, DSP Brăila va putea, în anumite cazuri, să suspende accesul la utilizarea serviciului în cauză sau să nu dea curs solicitării neconforme realizate de către Utilizator.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BRĂILA

str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 2 bis Brăila, 810073

Luni – Joi: 8.30 – 17.00
Vineri: 8.30 – 14.30

© 2024 Direcția de Sănătate Publică Brăila.