DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

SITE ÎN LUCRU

Lista cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară și prevederile legale privind activitățile care se supun procedurilor de reglementare sanitară

Nr. crt
Denumirea procedurilor de reglementare sanitară
Prevederi legale conform O.M.S nr.1030/2009 cu modificările și completările ulterioare privind activitățile care se supun procedurilor de reglementare sanitară
Tariful(lei)
Tarif suplimentar în regim de urgentă
Beneficiarul plății Modalitatea de plată Cont
1
Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare
alin.(1) si (2) ale ART. 9
500
150
BUGETUL DE STAT
O.P
R046TREZ15120160103XXXXX, C.F. 8609468
2
Certificarea conformității
alin. (1) si (1"1) ale ART 17
400
150
D.S.P. BRĂILA O.P. - R083TREZ15120E365000XXXX,CF 11472262 sau NUMERAR LA CASIERIA UNITĂȚII (PENTRU EMITEREA FACTURII)
3
Asistența de specialitate de sănătate publică
alin.(4) al ART 3
400
150
D.S.P. BRĂILA O.P. - R083TREZ15120E365000XXXX,CF 11472262 sau NUMERAR LA CASIERIA UNITĂȚII (PENTRU EMITEREA FACTURII)
4
Acordare viză anuală
alin.(3) al ART 9
400
150
BUGETUL DE STAT
O.P
R046TREZ15120160103XXXXX, C.F. 8609468

Descoperă servicii locale,
programe și inițiative

Despre DSP Brăila

Direcția de Sănătate Publică este o instituție publică cu personalitate juridică care își desfășoară activitatea pe teritoriul Județului Brăila în scopul realizării politicilor și programelor naționale de sănătate publică, a activității de medicină preventivă și a inspecției sanitare de stat, a monitorizării stării de sănătate și a organizării statisticii de sănătate, precum și a planificării și derulării investițiilor finanțate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Evaluează starea de sănătate a populației din teritoriul arondat, identifică principalele probleme de sănătate publică și alocă prioritar resursele spre intervențiile cu cel mai mare randament în ameliorarea stării de sănătate.

Evaluează anual strategiile de control selectate prin prisma progresului realizat în ameliorarea stării de sănătate a populației organizează, controlează și finanțează programele naționale de sănătate ce se desfășoară în teritoriul arondat.Exercită atribuții specifice de inspecție sanitară de stat prin personalul împuternicit în condițiile legii.

Organizează și coordonează asistență medicală în caz de calamități, catastrofe și situații deosebite, organizează, conduc, coordonează și răspund de pregătirea rețelei sanitare pentru apărare și asistență medicală în caz de dezastre, epidemii și alte situații deosebite. Participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi cu alte structuri ale Ministerului Sănătăţii.

Explorați online
serviciile & resursele

Direcția de sănătate publică oferă o gamă largă de servicii online persoanelor care au nevoie de ajutor.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BRĂILA

str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 2 bis Brăila, 810073

Luni – Joi: 8.30 – 17.00
Vineri: 8.30 – 14.30

© 2024 Direcția de Sănătate Publică Brăila.